QUY HOẠCH - DỰ ÁN

LIÊN KẾT WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN
Giải quyết thủ tục hành chính chính công?
Đúng thời hạn
Trước thời hạn
Chậm
 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quản trị Website

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 1757789
Số người online: 183


VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan / Người kýTrích yếu / file đính kèm
03/2014/QĐ-UBND 25/08/14 UBND huyện Lạng Giang
Người ký: Vũ Văn Hùng
QPPL v.v ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Lạng Giang
Tải về
02/2014/QĐ-UBND 29/07/14 UBND huyện
Người ký: Vũ Văn Hùng
Quyết định ban hành quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Lạng Giang
Tải về
01/2014/QĐ-UBND 14/07/14 UBND huyện
Người ký: Vũ Văn Hùng
QD ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Giáo và đào tạo huyện Lạng Giang
Tải về
02/NQ-HĐND 20/07/12 HĐND huyện
Người ký: Bùi Ngọc Sơn
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước và sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để thực hiện Kế hoạch diễn tập phòng chống Lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2012 cho các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện khoá VXIII
Tải về
01/2009/NQ-HĐND 17/12/09 HĐND huyện
Người ký: Nguyễn Mạnh Đức
Quy định mức hỗ trợ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện
Tải về
01/NQ/2012/NQ-HĐND 26/12/12 HĐND huyện
Người ký: Bùi Ngọc Sơn
Nghị quyết quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện Lạng Giang
Tải về
03/2011/QĐ-UBND 15/06/11 UBND huyện
Người ký: Vũ Văn Hùng
Bổ sung nhiệm vụ về công tác thanh niên đỗi với phòng Nội Vụ
Tải về
02/2011/QĐ-UBND 19/05/11 UBND huyện
Người ký: Nguyễn Văn nghĩa
Ban hành quy định về giải thưởng môi trường huyện Lạng Giang
Tải về
01/2012/NQ-HĐND 21/12/11 HĐND huyện
Người ký: Bùi Ngọc Sơn
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Tải về
Số 04/2011/QĐ-UBND 10/09/11 UBND huyện
Người ký: Vũ Văn Hùng
Quyết định Ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
Tải về
Số 05/2011/QĐ-UBND 10/10/11 UBND huyện
Người ký: Vũ Văn Hùng
Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Lạng Giang, nhiệm kỳ 2011-2016.
Tải về
Số: 01 /2011/QĐ-UBND 01/03/11 UBND huyện
Người ký: Vũ Văn Hùng
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạng Giang
Tải về
1