• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch phát triển đô thị thị trấn Vôi, mở rộng thị trấn Kép, giai đoạn 2016-2020

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thị trấn Vôi, mở rộng thị trấn Kép nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 với mục tiêu huy động các nguồn lực, từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị của huyện phù hợp với giai đoạn phát triển chung của huyện giai đoạn 2016-2020, với các nội dung sau:

         * Mục tiêu: Phát triển đô thị có bộ mặt kiến trúc mới theo hướng văn minh, hiện đại; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và phát triển kiến trúc đô thị mới hiện đại; đáp ứng tốt vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân số đô thị trên địa bàn đạt 10%, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 90,4%, đạt 80% tiêu chuẩn đô thị loại IV trở lên.

         * Nội dung thực hiện

         Đối với thị trấn Vôi

         -  Năm 2016: Hoàn thành lập quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Đông Bắc, Đông Nam thị trấn Vôi. Xây dựng Quy chế quản lý đô thị thị trấn Vôi. Đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện Giai đoạn 1, Dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi.

         - Năm 2017: Triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn như: Dự án tuyến đường từ đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Vôi đi xã Xương Lâm; dự án xây dựng tuyến đường từ Cụm công nghiệp đi khu Đồng Sở. Chỉ đạo hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vôi, định hướng mở rộng về các phía Đông, Nam và Đông Nam thị trấn.

         - Năm 2018: Tập trung kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa Dự án khu công viên phía Đông Nam thị trấn Vôi. Xây dựng kế hoạch di chuyển khu xử lý rác thải thị trấn Vôi. Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành giai đoạn 2 và triển khai giai đoạn 3 Dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi. Xây dựng Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vôi.

         - Năm 2019: Hoàn thành điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vôi. Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thải khu vực trung tâm thị trấn. Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành giai đoạn 3 và triển khai giai đoạn 4 Dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi.

         - Năm 2020: Hoàn thành giai đoạn 4 Dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi. Phát triển, chỉnh trang các công trình, không gian công cộng, cây xanh khu vực trung tâm thị trấn.

(CLICK VÀO ẢNH ĐỂ PHÓNG TO ẢNH)

(Ảnh minh họa: Định hướng phát triển không gian quy hoạch chung thị trấn Kép và vùng phụ cận đến năm 2030)

         Đối với thị trấn Kép

         - Năm 2016: Lập quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng. Đầu tư xây dựng nền đường trục chính (QL1A đi ga Kép) khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo quy hoạch. Xây dựng Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Kép.

         - Năm 2017: Xây dựng và ban hành quy chế quản lý đô thị thị trấn Kép mở rộng. Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thải khu vực thị trấn Kép cũ đảm bảo đồng bộ với hệ thống thoát nước khu vực mở rộng. Hoàn thành điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Kép.

         - Năm 2018: Đầu tư xây dựng nền đường trục phụ khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo quy hoạch. Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng.

         - Năm 2019: Đầu tư xây dựng mặt đường trục chính (QL1A đi ga Kép) và mặt đường trục phụ khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo quy hoạch. Tiếp tục xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng.

- Năm 2020: Đầu tư xây dựng 02 tuyến trục phụ (QL1A đi ga Kép) khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo quy hoạch. Phát triển các công trình, không gian công cộng, cây xanh khu vực trung tâm thị trấn Kép mở rộng.

         * Một số giải pháp chủ yếu

         Trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực, chú trọng các nguồn lực tại chỗ; đồng thời khai thác tốt các nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với việc xây dựng và phát triển đô thị, đảm bảo về cảnh quan, môi trường đô thị trên địa bàn, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

         Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong phát triển đô thị. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong triển khai thực hiện.

         Tập trung huy động tối đa các nguồn lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai dự án để tranh thủ nguồn vốn của trung ương, tỉnh, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút xã hội hoá trong các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, cấp nước, vận chuyển, thu gom xử lý chất thải… Ưu tiên lựa chọn các dự án, công trình trọng điểm, mang tính định hướng; sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, tăng thu ngân sách và phát triển đô thị.

         Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch; tiếp tục tổ chức rà soát lại quy hoạch đã được phê duyệt, kịp thời thực hiện điều chỉnh bổ sung các nội dung quy hoạch để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; công bố công khai quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển đô thị, các cụm công nghiệp và tiềm năng kinh tế - xã hội của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút đầu tư.

         Tăng cường công tác quản lý và giám sát đầu tư; nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền để thực hiện kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu tư phát triển đô thị có hiệu quả. Duy trì độ bền vững, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, môi trường.

         Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức chuyên môn về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Trang bị các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý quy hoạch đô thị; quản lý phát triển và sử dụng đất đô thị; quản lý môi trường kiến trúc - cảnh quan đô thị. Thực hiện tốt quy định về đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn huyện. 

 

BBT

Langgiang.gov.vn
Chuyển chế độ xem: